/

Deildu:

Auglýsing

Loksins er golfsumarið að bresta á. Vallarstarfsmenn og sjálfboðaliðar hafa víða verið önnum kafnir við að undirbúa vellina svo við getum notið þess sem best að leika golf í sumar.
Einn liður í undirbúningi hvers klúbbs ætti að vera að fara yfir völlinn með tilliti til golfreglnanna.

Golfreglurnar leggja nefnilega margvíslegar skyldur á mótanefndir og mótsstjórnir varðandi frágang vallanna. Ef álitamál vakna við merkingar golfvalla eða frágang staðarreglna er dómaranefnd GSÍ ávallt reiðubúin til aðstoðar.

Vallarmörk

Mikilvægast af öllu er að mörk vallarins séu ótvíræð. Vallarmörk eru oft skilgreind með hvítum hælum en einnig er hægt að mála hvítar línur eða nota hluti sem fyrir eru við völlinn, s.s. girðingar eða vegi. Aðalatriðið er að kylfingar séu aldrei í vafa um hvort bolti þeirra er innan vallar eða utan. Ef hvítar stikur eru notaðar þarf að tryggja að hægt sé að kíkja á milli stikanna þegar vafi leikur á um hvort bolti er innan vallar.

Vatnstorfærur

Á sama hátt og vallarmörkin þurfa mörk vatnstorfæra að vera ótvíræð. Ef notaðar eru gular og rauðar stikur til að afmarka vatnstorfærur þarf að yfirfara stikurnar og endurnýja eftir þörfum. Einnig þarf að tryggja að kylfingar hafi ávallt kost á að taka víti í þokkalega legu úr vatnstorfærum sem liggja nærri eðlilegri leiklínu. T.d. er ósanngjarnt að rauðar stikur, sem afmarka hliðarvatnstorfærur, séu settar niður í mjög háum gróðri þannig að leikmenn hafi illsláanlegan bolta ef þeir láta hann falla innan tveggja kylfulengda frá mörkum torfærunnar.

_MG_4639

Glompur

Hefðbundin vorverk á golfvöllunum felast m.a. í því að bæta sandi í glompur. Um leið ætti að hreinsa glompurnar af öllu óviðkomandi. Golfreglurnar leggja ekki sömu skyldur á umsjónarmenn golfvalla um mörk glompa eins og varðandi vatnstorfærur og vallarmörk. Ástæðan er m.a. sú að mörk glompa framlengjast ekki upp á við, skv. golfreglunum, öfugt við vatnstorfærur og vallarmörk. Þótt glompukantar séu víða skornir og snyrtir á vorin er það því ekki nauðsynlegt frá sjónarhóli golfreglnanna.

Grund í aðgerð

Ef tímabundnar framkvæmdir eru í gangi þarf að taka afstöðu til þess hvort merkja eigi slík svæði sem grund í aðgerð. Hversu umfangsmiklar slíkar merkingar eigi að vera er matsatriði þar sem m.a. þarf að taka tillit til þess hvort svæðið er nærri eðlilegri leiklínu. Merkingar vegna grundar í aðgerð á að fjarlægja svo fljótt sem kostur er.

Færslur

Ákveða þarf hvort leyfa eigi færslur á brautum og flötum. Á Íslandi er mjög algengt að leyfðar séu færslur í sumarbyrjun þegar brautir eru skemmdar eftir veturinn og flatir ekki að fullu grónar. Sama gildir um færslur og merkingar vegna grundar í aðgerð, hætta á notkun þeirra um leið og aðstæður leyfa. Ef skemmdir eru mjög takmarkaðar, eins og vonandi er víðast raunin í ár, kann að vera nægilegt að merkja slíkar skemmdir sem grund í aðgerð og sleppa þar með færslum.

Staðarreglur

Eðlilegt er að nýjar staðarreglur séu gefnar út á vorin, eftir að völlurinn hefur verið metinn og yfirfarinn. Þar þarf m.a. að koma fram hvernig vallarmörk eru skilgreind og upplýsingar um færslur, ef þær eru leyfar.

 

Hörður Geirsson
hordur.geirsson@gmail.com

_MG_4908

Deildu:

Auglýsing
Auglýsing

Fylgstu með GSÍ á samfélagsmiðlunum

Hlökkum til að sjá þig á samfélagsmiðlum GSÍ